O Funduszu

Fundusz Pożyczkowy ECDF oferuje mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa lubuskiego szansę na realizację planów związanych z rozwojem firmy.

 

Udzielamy pożyczek unijnych firmom, które zamierzają zarówno rozpocząć działalność, jak i rozwinąć już prowadzone działania biznesowe.

 

Jesteśmy beneficjentem projektu pt. „Dokapitalizowanie Funduszu ECDF umożliwiające świadczenie Pakietu Wsparcia dla Lubuskich Przedsiębiorców” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu i późniejszego aneksu – tzw. Strategii Wyjścia z dnia 30.06.2016 r.

 

Funduszem Pożyczkowym ECDF zarządza firma ECDF Sp. z o.o., która jest instytucją otoczenia biznesu istniejącą od 2007 roku, działającą na rzecz wzrostu konkurencyjności, innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju przedsiębiorczości. Swoją działalność skupia na młodych przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze nowoczesnych technologii.

 

ECDF Sp. z o.o. prowadzi działalność o charakterze niedochodowym (non-for-profit), gdzie wszelkie przychody przeznaczane są na działalność w obszarze wspierania inicjowania i rozwijania innowacyjnych działalności gospodarczych.

 

Jako Fundusz Pożyczkowy ECDF działamy na rzecz innowacyjności, w szczególności poprzez:

 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości sektora mikro przedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców;
 • pobudzenie przedsiębiorczości i działalności innowacyjnej lubuskich firm;
 • ułatwienie możliwości finansowania inwestycji, m.in. zakupu lub modernizacji nieruchomości, zakupu środków trwałych – maszyn i urządzeń, w tym środków transportu, zakup oprogramowania, a także inne cele inwestycyjne związane z rozwojem MSP;
 • świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców – z obszarów prawa, księgowości oraz usług związanych z pozyskiwaniem dotacji unijnych;
 • wsparcie wdrażania nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem transferu osiągnięć naukowych i badawczych do gospodarki;
 • podnoszenie wiedzy informatycznej i zapobieganie cyfrowemu wykluczeniu, budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy oraz przeciwdziałanie bezrobociu;
 • współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej.

Oferta

Pożyczka „STANDARD”

FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Pożyczkobiorca
 • firmy MICRO i MSP zatrudniające nie więcej niż 250 osób, mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej realizujące przedsięwzięcia na terenie województwa lubuskiego
Cel pożyczki Finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie lub rozszerzenie dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in.: na zakupie, budowie, modernizacji lub adaptacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych
 • zakup lub modernizacja środków trwałych oraz WNiP
 • zakup środków transportu
 • cele obrotowe (z zastrzeżeniem, że przyczynią się one do poszerzenia oferty przedsiębiorstwa)
Kwota pożyczki
 • 300.000 zł; nie więcej niż 90% nakładów brutto na finansowaną inwestycję,
Okres na jaki pożyczka jest udzielana
 • do 60 miesięcy; w tym do 6 miesięcy karencji na spłatę kapitału,
Koszty pożyczki
 • oprocentowanie od od 2,83% (5,83% dla firm do 24 mcy) w skali roku
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki
Wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej
 • istnieje możliwość finansowania nowo uruchamianej działalności
Zabezpieczenie - weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedna z poniższych form zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • inne, do negocjacji
Warunki dodatkowe
 • Pożyczkobiorca nie posiada zaległości z tytułu podatków oraz składek ZUS,
 • Wykluczone z finansowania: rolnictwo, rybołówstwo, przemysł wydobywczy

Dla Klientów Funduszu Pożyczkowego oferujemy darmowy Pakiet Wsparcia:

 • do 3 godzin doradztwa ogólnego,
 • 3 miesięcy obsługi księgowej (możliwość skorzystania z obsługi księgowej przez kolejne 3 miesiące z 50% bonifikatą),
 • do 2 godzin bezpłatnego doradztwa prawnego w renomowanej kancelarii,
 • do 3 godzin bezpłatnego doradztwa dotacyjnego
 • możliwość nawiązania współpracy z jednostkami naukowymi
 • możliwość przystąpienia do ECDF mKlastra

Dane kontaktowe

Adres biura:

ul. Sulechowska 4a lok.503
Zielona Góra

Dane kontaktowe:
ECDF Sp. z o.o.
ul. Promienista 83
60-141 Poznań

tel. 61 22 62 340
email: pozyczki@ecdf.pl

Regon: 300600593

Nip: 7792315673

Ta strona używa Cookies. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się